Snabbfakta
 
Program
Rotaract (Klubbar för de lite yngre)
Ungdomsutbyte (För alla studenter som vill upptäcka världen, läger och stipendier)
RYLA (Rotary Young Leadership Awards, ledarskapsutbildning för ungdomar)
RFE (Rotary Friendship Exchange, ett internationellt utbytesprogram för rotarianer och deras familjer)
Uppsala Rotary Peace Center (Masterprogram i freds- och konflikthantering vid Uppsala universitet, ett av sex i världen)
 
Fonder och stiftelser i Sverige
– Rotary Doctors (Rotarianer som är läkare och tandläkare åker ut i drabbade områden för att utveckla hälsovården)
– U-fonden (Internationellt utvecklingsarbete i det breda perspektivet)
– Rotary Hjälper (En insamlingsstiftelse med 90-konto)
– Shelterbox Sverige (Katastrofhjälp, nödboende och livräddande material)
– Kurt Belfrages minnesfond (Att stödja ungdomars personliga utveckling, Kurt Belfrage organisatör av Sveriges första Rotaryklubb)
 
Ledarskapsutbildning RLI (Rotary Leadership Institute, en dialogbaserad och interaktiv ledarskapsutbildning för rotarianer)