Publicerad av Birgitta Rydztröm den 22 Feb 2023
Tidigt den 6 februari drabbades Turkiet och Syrien av flera kraftiga jordbävningar. De flesta låg och sov. Katastrofen är enorm. ShelterBox som legitim katastrofhjälps-organisation agerade som vanligt snabbt och är på plats. Nödhjälpen fokuserar på var de största luckorna finns materiellt och vad som är mest kritiskt under de kommande dagarna, veckorna och månaderna.
– Tälten har distribuerats, utan kostnad för ShelterBox tack vare Turkish Airlines och vår samverkan med Rotary och Turkiska myndigheter, säger Ulf Lagerquist som är verksamhetsansvarig för ShelterBox i distrikt 2390 och i vårt distrikt.
 
ShelterBox är fast besluten om att hjälpa till i både Turkiet och Syrien. Ulf betonar också det givande samarbetet med Rotary där teamen tidig fick kontakt med distriktsguvernörerna och medlemmarna i Rotarys katastrofkommitté för de tre rotarydistrikten i Turkiet. Distriktsguvernör Suat, D2420, lät teamet disponera distriktets kontor i Istanbul när de var baserade där vid ankomsten till landet.
Vi kommer att fortsätta att dela ut fler varma vinterkläder till drabbade barn i norra Syrien genom vår lokala partner ReliefAid. Vi har flera lastbilar som har passerat gränsen till Syrien lastade med tält och hushållsartiklar, såsom filtar och madrasser är på väg till norra Syrien från våra olika lager.
Några laster har redan nått fram till vår andra välbetrodda lokala partner Bahar. Vi har samarbetat med stor framgång med dessa organisationer under flera år under den pågående konflikten i Norra Syrien. En väl koordinerad insats är avgörande, särskilt med tanke på hur enorm den här krisen är.
 
Insatsteam på plats i Gaziantep 
 
Våra båda insatsteam är på plats i Gaziantep – en stor stad i södra Turkiet. I Gaziantep kan teamen på ett bra sätt samverka med andra hjälporganisationer via ett s.k. ”Shelter-Cluster”. Därför är detta just nu den bästa platsen att arbeta ifrån för våra insatser i Syrien och Turkiet.
 
Via tillgång till ”Clustret” vi ta reda på vilket stöd som andra ger samt var och hur det fördelas. Vi vet att det är hög efterfrågan på tält, och vi kommer att tillhandahålla tält och andra förnödenheter som hjälper människor att skydda sig mot vintervädret, förhindra spridning av sjukdomar och ge lite avskildhet. Vi tillhandahåller också tusentals filtar och förväntar oss att materiel som solcellslampor och madrasser behövs. Vi delar bland annat även ut varma barnkläder i norra Syrien.
De logistiska utmaningarna är enormt stora. Vårt logistik-team arbetar dygnet runt för att kunna transportera tält och andra föremål till Turkiet och Syrien från våra lager på strategiska platser över hela världen.
 
En väl koordinerad insats är avgörande, särskilt med tanke på hur enorm den här krisen är. Via tillgång till ”Clustret” kan vi ta reda på vilket stöd som andra ger samt var och hur det fördelas.
 
Att tillhandahålla kontanthjälp kan också bli en viktig del i denna insats – att ge människor som har förlorat allt en flexibilitet att kunna handla det de behöver skapar värdighet o självkänsla.
Vårt insatsteam har redan utvecklat partnerskap, träffat Rotary och skalat upp vårt arbete med befintliga partners från vår Syrien-insats. Planeringen har fokuserat på de logistiska utmaningarna och man har också utarbetat hur varje organisation kan tillföra värde under de kommande dagarna, veckorna och månaderna.
 
Vår chef för ShelterBox insatsorganisation, Alice Jefferson, säger:
Våra team arbetar dygnet runt för att leverera vårt bistånd till de drabbade regionerna i både Syrien och Turkiet. Vi är medvetna om att detta kommer att vara en av de mest utmanande humanitära insatserna som ShelterBox har mött under det senaste decennietAntalet personer som direkt har påverkats är chockerande stort– vi vet att bakom statistiken finns människorna som behöver vår hjälp, och faktumet att det är mycket svårt att nå fram till dem i konfliktdrabbade områden.