Hösten 2019 hade vi ett mycket uppskattat miniutbyte med Island distrikt 1360. Detta var deras allra första utbyte. Nu har distriktet bildat  en RFE-kommitté och känner sig redo för ett nytt utbyte. Våra vänner vill visa upp den norra delen runt staden Akureyri. Även detta utbyte blir ett miniutbyte med avresa i slutet av september. 
 
Det kommer att bli en spännande resa där man inte får glömma ta med sig bekväma skor och givetvis badkläder.
 
Självklart följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer/restriktioner, så utbytet kan skjutas upp, om läget med pandemin förvärras
 
Återbesöket här i vårt distrikt för besöket hösten 2019 planeras till maj 2022.
 
Länkar till dokument som berör detta utbyte