Kära bidragsgivare
 
HJÄRTLIGT TACK för ert varma engagemang och generösa bidrag till förmån för nödställda barn och vuxna i Ukraina.
Rotary Karlskrona-Nova arbetar ideellt, och hela ert bidrag går därför oavkortat vidare till vårt hjälparbete i Ukraina.
 
Läs gärna mera på vår hemsida www.karlskrona-nova.rotary2400.se om hur ert bidrag gör skillnad genom de olika insatser vi arbetar med.
Varmt välkommen att dela insamlingens hemsida och med stolthet visa fram ert bifogade donationskvitto och certifikat!
Genom att vara en förebild inspirerar ni även andra till att stödja pågående hjälpinsatser för den del av Ukrainas befolkning som har stannat kvar i landet och lever under terror och livshotande förhållanden.
 
Vi får löpande återkopplingar från Ukraina, speciellt med noggrann redovisning från de volontärer vi har aktiverat lokalt i krisområdena (mikro-stödet) men även deras personliga tankar och rädslor. Tyvärr hinner vi inte publicera det hela i flödet på hemsidan, men vi gör vårt bästa för att kunna ge er en förståelse för det behov som finns och för hur otroligt värdefulla era bidrag är när det kommer till att hjälpa helt ner på individnivå.
 
Det är oerhört beundransvärt att under Rysslands attacker, där man kanske får ta sin familj och springa ut i korridorer eller skyddsrum upp till flera gånger på samma natt när sirenerna tjuter, även kunna hitta kraft och mod att ta hand om andra som är sjuka eller skadade och behöver hjälp just där och då. Rotarys motto är "Service Above Self", men det känns ändå litet när vi ser hur dessa fantastiska volontärer tar hand om sina medmänniskor, utan minsta tanke på sig själv. Det är ett ödmjukt privilegium att få stödja dessa volontärer och det ukrainska folket medan de försöker överleva och försvara sitt land mot invasionen från Ryssland. Detta stöd kan just du som nu får detta mejl stolt lyfta huvudet och säga att du nu har bidragit till!
 
Varma hälsningar och återigen ett stort tack från Rotary och från de människor i Ukraina ni är med till att hjälpa genom ert generösa bidrag.
 
Rino Ranheim
President
Karlskrona Nova Rotaryklubb