Nyheter

Rotarys vänskapsutbyte är Rotarys internationella utbytesprogram för rotarianer och våra familjer. Utbytet började 1984 och startades av Rotary International. I vårt distrikt, 2400, har vi haft utbyte igång sedan 1996. 
Vänskapsutbytet ger dig som deltagare möjlighet att få uppleva en annan kultur genom att bo hemma hos rotarianer i andra länder. Programmets syfte är att främja internationell förståelse och goodwill mellan rotarianer genom personliga och gränsöverskridande kontakter.

I vänsterspalten finns mer information och inspiration!

Vänskapsutbyten inom Rotary syftar dessutom till att ge insikt i hur yrken utövas på olika platser i världen och hur det kan bidra till nya vanor och kulturer.

Organisation
Rotary Friendship Exchange (RFE)
Ordförande: Gun Klevås
mail till Gun
----
 
 
RFE-kontakt i klubben?
Vad innebär det >
Dokument RFE, distrikt 2400
International information RFE
Reseberättelser