Från senaste utbytet i Indien, januari 2020
Läs mer här!
 
RFE-kontakt i klubben?
Om detta inte finns så utse gärna någon!
UNIKA MÖJLIGHETER FÖR ALLA ROTARIANER INKLUSIVE  FAMILJ OCH VÄNNER

ROTARYS VÄNSKAPSUTBYTE - INTERNATIONELLA KONTAKTER UTÖVER DET VANLIGA

Rotarys vänskapsutbyte är Rotarys internationella utbytesprogram för rotarianer och våra familjer. Utbytet började 1984 och startades av Rotary International. I vårt distrikt, 2400, har vi haft utbyte igång sedan 1996. 
Vänskapsutbytet ger dig som deltagare möjlighet att få uppleva en annan kultur genom att bo hemma hos rotarianer i andra länder. Programmets syfte är att främja internationell förståelse och goodwill mellan rotarianer genom personliga och gränsöverskridande kontakter.

I vänsterspalten finns mer information och inspiration!

Vänskapsutbyten inom Rotary syftar dessutom till att ge insikt i hur yrken utövas på olika platser i världen och hur det kan bidra till nya vanor och kulturer.

OLIKA TYPER AV VÄNSKAPSUTBYTEN
– Individuell, grupp, yrke och volontär


Individuella utbyten
Enskilda rotarianer, eventuellt i sällskap av familjemedlemmar tillbringar några dagar hemma hos en rotarian i utlandet, vanligtvis fyra till sju dagar.

Grupputbyten
Enskilda Rotarianer eller Rotarypar, vanligen åtta till tolv personer som besöker flera orter i ett värddistrikt i upp till en månad.

Yrkesutbyten
Värdrotarian och gästrotarian med samma yrke får en chans att se vad yrket innebär i ett annat land och därmed möjlighet att utbyta erfarenheter och gemensamma intressen.

Volontärutbyten
Rotarianer ges möjlighet att delta som volontärer eller servicedeltagare i projekt eller aktiviteter som pågår hos en vänklubb.

KAN EN ROTARIAN INITIERA ETT UTBYTE?
Enskild rotarian inom distriktet kan genom sina kontakter initiera ett utbyte. Innan själva arbetet med antingen ett distrikt-till-distrikt utbyte eller ett klubb-till-klubb utbyte påbörjas, måste rotarianen kontakta RFE-ordföranden och ansöka hos RFE-kommittén i sitt distrikt.

HUR GÖR JAG FÖR ATT DELTA I ETT RFE-UTBYTE?
Information om förutsättningarna för deltagande i utbytena kan läsas i ”Regler och riktlinjer för utbyten” som finns i vänsterspalten. 

VILKA LÄNDER KAN BESÖKAS?
Utbyte kan ske med rotarydistrikt var som helst i världen, om ömsesidigt intresse av ett RFE-utbyte finnes inom distrikten. Tidpunkten för ett eventuellt utbyte avgörs i samråd mellan distrikten.

HUR KAN JAG BLI VÄRD VID ETT RFE-UTBYTE?
Om du skulle vilja vara värd vid ett framtida RFE-utbyte kontaktar du någon i distriktets RFE-kommitté.


INTRESSERAD?
TA KONTAKT MED MIG!

RFE, Rotary Friendship Exchange
Ordförande: Gun Klevås, Kristianstad-Nova gun.klevas@gmail.com
+46 70-522 18 24