Distrikt 2405 är det nya Rotarydistriktet i vid Östersjön som bildas av nuvarande distrikten 2370, 2400 (Kronoberg) och 2410.
Rotaryklubbarna i Kronobergs län (distrikt 2400) har ansökt om att får tillhöra distrikt 2395. Beslutas av RI senast juli -23
Distriktet kommer att starta 1 juli 2024. I och med detta upphör de gamla distrikten.
Distrikt 2405 är därmed inte någon samman­slag­ning av de tidigare distrikten utan ett helt nytt distrikt.