Distrikt 2365 är det nya Rotarydistriktet i väster som bildas av nuvarande distrikten 2360, 2380 och 2400 (Falkenbergklubbarna).
Distriktet kommer att starta 1 juli 2024. I och med detta upphör de gamla distrikten.
Distrikt 2365 är därmed inte någon samman­slag­ning av de tidigare distrikten utan ett helt nytt distrikt.