24
sep
2022
Hotell Terraza
Stora Torget 1
Ljungby,  341 30
Sweden

Ljungby Kungshögen RK

inbjuder till

RYLA 2022

”Ditt framgångsrika ledarskap i arbetslivet”

i Ljungby, den 24 – 25 september 2022

 

 

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till unga vuxna som är under utbildning eller är i början av sitt arbetsliv. Lämplig ålder är ca 18-28 år.

Målsättning

  • att lära om individers olikheter, egna och andras starka sidor
  • att lära om utvecklingen och dynamiken i arbetsgrupper
  • att lära om det situationsanpassade ledarskapet, hur jag som ledare koordinerar gruppens förmågor mot ett gemensamt mål
  • att lära om den goda arbetsplatsen och en sund organisationskultur
  • att få goda exempel från framstående ledare Internationellt deltagande
  • Seminariet ger möjlighet att delta i internationella RYLA-seminarier.

Genomförande

Vi, Tatsiana Aspman och Jakob Wide (Ljungby Kungshögen RK), kommer att använda oss av miniworkshops som binder ihop fyra temablock ”Individ”, ”Grupp”, ”Ledarskap” och ”Organisationskultur”, där varje block vävs samman med en gästföreläsning. Erfarna Rotarymedlemmar tillika framstående yrkeskvinnor och yrkesmän kommer att medverka och ge sin syn på vad som krävs för ett gott ledarskap.

Tid

24-25 september 2022

Seminariet börjar kl. 09.30 på lördagen och slutar kl. 15.30 på söndagen. Plats: Hotell Terraza, Stora Torget, 341 30 Ljungby

Anmäl er HÄR >

Avgifter:

Möjliga varianter:

Seminarieavgift, måltidskostnader och övernattning på Hotel Terraza Ljungby enkel/dubbelrum:

  1. RYLA + Enkelrum 2 nätter (fredag och lördag) 2949 SEK inkl. moms per person
  2. RYLA + Dubbelrum 2 nätter (Fredag och lördag) 2173 SEK inkl. moms per person
  3. RYLA + Enkelrum 1 nätter (lördag) 1954 SEK inkl. moms per person
  4. RYLA + Dubbelrum 1 nätter (lördag) 1576 SEK inkl. moms per person

Seminarieavgift, måltidskostnader exklusive övernattning 1250 SEK per person.

Vi räknar med att respektive Rotaryklubb står för kostnaden.

PROGRAM

Lördag 24/9

09.30 - Introduktion Tania Aspman & Jakob Wide

10.00 - Workshop 1 med fokus på Individ i arbetslivet och gästföreläsning

12.00 Lunch

13.00 - Reflektion

13.20 - Workshop 2 med fokus på Grupp i arbetslivet

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 - Workshop 2 fortsättning

15:40 - Reflektion

18.00 Gemensam middag med informell samvaro

 

Söndag 25/9

08.30 - Workshop 3 med fokus på Ledarskap och gästföreläsare

09.30 FM-kaffe

10.00 – Workshop 3 – fortsättning

11.30 - Reflektioner

12.00 Lunch

13.00 - Workshop 4 med fokus på Organisationskultur och gästföreläsning

 14.30 - Reflektioner

15.00 - Avslutning med utvärdering och kaffe

Vid frågor vänligen kontakta Tatsiana Aspman tania@aspman.com och/eller Jakob Wide jakob.wide@gmail.com.

 

Med varm hälsning,

Tatsiana & Jakob