31
aug
2022
Sweden
Sweden

Temat är hur en fortsatt ökad befolkningstillväxt påverkar världens långsiktiga miljö, fred och välstånd. 

Rotary Action Group for Reproductive, Maternal and Child Health (RMCH) bildades redan 1995 och är Rotarys största action group och arbetar med stora projekt inom mödra och barnhälsovård, utbildning, preventivmedels rådgivning mm. 

Vi inom distrikt 2370 har tagit initiativ till att starta en svensk sektion av RMCH och för detta önskar vi deltagande och engagemang från många klubbar och Rotarianer i hela Sverige.

Vi har framstående föredragshållare vid mötet den 31/8 som kommer att ge en bra bild av nuläget och behovet av åtgärder.
Se bifogad inbjudan. 

Välkomna till ett intressant och viktigt möte den 31/8

 

Bästa hälsningar

Claes Nilsson
DG 2020-21 i distrikt 2370