Kontakt: Ulla Ståhl
Anmälan online
16
mars
2024
Krinova Incubator & Science Park
Stridsvagnsvägen 14
Kristianstad,  29139
Sweden

Konstituerande årsmöte tillika Distriktsamråd (lite speciellt i år) för D2395. President Elect Training Seminar - PETS.

Samtliga inkommande presidenter kallas. Om den inkommande presidenten har förhinder kan annan styrelseledamot representera klubben.  

Jag ber samtliga AG att sprida informationen till de inkommande presidenterna.

Inbjudan med anmälan skickas till alla Tillträdande presidenter i distrikt 2395. samt distriktsledningen.

Handlingar inför dagen kommer att sändas ut i god tid innan till alla inbjudna.