15
maj
2024

Sweden

Medlemmarna i D2390s kommitté Empowering Girls kommer den 15 maj kl. 17.30 att på ett ZOOM möte hälsa alla intresserade medlemmar i det kommande D2395 välkomna att träffa oss och vi berättar om vår kommitté, vilka vi är, vad vi gjort under de 3 år vi existerat och vad vi tänker inför framtiden. 

Detta blir för oss det första viktiga steget mot den 1 juli då vi alla går samman i D2395. Vi hoppas att detta kommer att väcka intresse för vår verksamhet. 
Anmäl dig via mail till elisabet.jensen@outlook.com senast den 12 maj. så kommer länken till mötet att skickas till dig någon dag före möre mötet.
Skriv gärna vem du är och vilken Rotaryklubb du är medlem i.

 

Med vänlig hälsning

För distriktskommittén Empowering Girls
Elisabet Jensen Chair.