10
dec
2023
Digitalt möte, inbjudan skickad till klubbens RU ansv. eller President

Sweden

Rotarys ungdomsutbyte är ett av Rotarys största fredsarbeten på klubbnivå.En klubb skickar iväg en ungdom någonstans i världen på ett ettårs- ellersommarutbyte och en annan klubb tar emot.


Rotarys grundvärdering är att skapa möjligheter för oss själva och andra genom att knytanya kontakter, skapa vänskapsband och bidra till att världen blir bättre imorgon.
I höst genomför vi fyra digitala informationsmöten där vi berättar mer om våra utbyten. Omutbyten är intressant, anmäl er via QR-koden. Lyssna och ställ frågor till de ungdomar somär med och som varit iväg på vad de själva beskriver som
"The exchange of a lifetime!"

Inbjudan skickad till klubbens RU ansvarig eller President