Kontakt: Ulla Ståhl
28
juni
2024
Plats meddelas i inbjudan
Karlskrona,
Sweden

Historiskt Guvernörsskifte med lunch.

Annika Skoglund D2390 och Magnus Uvenfeldt D2400 lämnar över till Ulla Ståhl D2395.

Separat inbjudan med anmälan kommer