Vi möts fysiskt
Mondays at 08:00
Hotel Statt Hässleholm
Frykholmsgatan 13
Hässleholm,  28131
Sweden
Assisterande guvernör:
Events
 

President

Namn
Logga in för att se kontaktinformation
 
 

Funktionärer

Titel
Namn
Logga in för att se kontaktinformation
Inkommande President
 
 
Past President
 
 
Skattmästare
 
 
Sekreterare
 
 
Klubbmästare
 
 
 
 

-

Titel
Namn
Logga in för att se kontaktinformation
 
IT-Samordnare
 
 
 
Ordf. Programkommitté
 
 
 
Kontaktperson ungdomsutbyte
 
 
 
 
Kontaktperson ungdomsutbyte
 
 
 
 
GDPR-ansvarig
 
 
 
Kontaktperson The Rotary Foundation (TRF)
Infobild medlemsnamnHåkan Molander
medlemsfoto
Kontaktperson The Rotary Foundation (TRF)
 
 
 
 
 
Kontaktperson The Rotary Foundation (TRF)
Infobild medlemsnamnNiklas Sigesgård
medlemsfoto
Kontaktperson The Rotary Foundation (TRF)
 
 
 
 
 
Kontaktperson Rotary Doctors
Infobild medlemsnamnRolf Carlberg
medlemsfoto
Kontaktperson Rotary Doctors
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valkommitté
 
 
 
Valkommitté
 
 
 
Valkommitté
 
 
 
Medlemskap
 
 
 
Programkommitté
 
 
 
Programkommitté
 
 
 
Klubbadministration
 
 
 
Programkommitté
 
 
 
Programkommitté
 
 
 
PR-kommitté
 
 
 
PR-kommitté
 
 
 
 
Revisorssupleant