Vi möts fysiskt
Thursdays at 12:15
PA Restaurang Catering Event
Skånevägen 28
Älmhult,
Sweden
Distriktsguvernör:
Events
 
Ingen president utsedd
Ingen i klubbens ledning angiven
Inga övriga ledande funktionärer utsedda