Publicerad den 17 Dec 2022
I slutet av november arrangerade Broby Rotaryklubb en mingel- och rekryteringskväll för nya medlemmar på Broby Gästgivaregård. Det blev en mycket lyckad kväll där 34 personer deltog, varav 24 gäster och 10 medlemmar. 
Brobyklubben hade genom medlemmarnas nätverk och personliga kontakter bjudit in ett antal personer och det var många som hörsammade.  Efter mingel och middag som klubben bjöd på, blev det inspirerande berättelser om Rotarys arbete med klubbens Leif Karström, Christer Hilbertsson, Fonger von der Werf  tillsammans med Ryla-deltagarna Livia Malmberg och Nour Alkousa, som båda var med på ledarskapsutbildningen i Ljungby tidigare i höstas. Målet för kvällen var att rekrytera minst fem nya medlemmar. Och kvällen lovar gott inför framtiden då flera kontakter knöts. Vi lär få anledning att återkomma.
Mycket bra initiativ och inspiration till oss alla ute i klubbarna!