Publicerad av Peter Glimvall den 10 Jul 2022
Den 1. juli löd nyårsklockorna inom Rotary och 1.4 miljoner rotarianer över hela världen fick nya presidenter, funktionärer, guvernörer och, inte minst, tidernas första kvinnliga världspresident - Jennifer Jones från Kanada. Och i vårt distrikt - 2400 - invigdes det nya Rotaryåret med en trevlig och högtidlig ceremoni i Örlogsstaden Karlskrona där Guvernörsskiftet genomfördes och jag fick äran att ta emot Guvernörskedjan av min föregångare Bengt Jansson.
 
 
Solen sken och Rotaryflaggan vajade stolt framför Brinova Arena på Trossö i Karlskrona när 60 rotarianer och anhöriga samlades för att delta i Guvernörsskiftet. Bengt Jansson inledde dagen och hälsade oss välkomna och gav en kort sammanfattning av året som gått. Därefter delades tre PHF utmärkelser ut, och dessa tilldelades Annika Svensson, Malin Andersson och Gun Klevås för förtjänstfullt arbete i Rotarys namn och anda. Därefter radades vi i "Guvernörskedjan" upp oss med Agneta Råberg, Bengt Jansson, jag, Magnus Uvenfeldt och Ulla Ståhl. Och nu var det dags att markera vaktombyte på de olika befattningarna, och detta gjordes genom att respektive föregångare fäste sin nål på sin efterträdarens kavaj. Och för min del blev det att Bengt placerade vår Distriktskedja runt min hals samtidigt som Ludwig Hjortenhammar från Marinens ungdomsmusikkår (MUK) blåste en fanfar! Och därmed var Guvernörsskiftet genomfört, såväl faktiskt som ceremoniellt eftersom detta gjordes den 1 juli.
    
 
Här kan Du se en kortfilm från Guvernörsskiftet: https://www.youtube.com/watch?v=_1GPqOU8HuM
 
Jag som nu tillträtt som er guvernör för Distrikt 2400 - Midnattsdistriktet - föddes i Halmstad 1956, och efter några månader i Göteborg flyttade jag och mina föräldrar till Malmö. 1965 gick resan vidare till Karlskrona, och där har jag haft mina bopålar sedan dess. Sedan 1975 har jag varit verksam inom Försvarsmakten och Marinen, och efter min pensionering 2019 är jag nu reservofficer. Jag är gift med Agnetha som är pensionerad barnmorska, har två barn, Pontus och Sofia samt två barnbarn, Abel och Saga.
 
Det är med stor spänning, förväntan och ödmjukhet jag nu axlar manteln, eller rättare kedjan, efter Bengt. Men är det något jag upplevt de senaste åren efter det att jag blev nominerad till posten som distriktsguvernör, så är det den fina kamratskap, gemenskap och vilja att hjälpa och stötta som jag känner från er alla som jag kommit i kontakt med. Och det uppskattar jag djupt och sätter stort värde på. Tillsammans är vi ett lag, eller "team" på nysvenska, som skall forma distriktet för framtiden och verka för de mål som är Rotarys grundvärden. Osjälviskt arbete med det övergripande målet att göra vår värld lite bättre, vi är och skall vara "people of action"! Som ledstång för vårt arbete finns det en strategisk plan som fastställdes på Distriktsutbildningssamrådet i mars. I denna plan konkretiserades några målsättningar för det kommande året, bland annat att fortsätta kampen mot Polio tills denna sjukdom är utrotad, verka för en förnyelse och föryngring av Rotary genom en ungdomssatsning och om möjligt starta två nya ändamålsbaserade klubbar, varav gärna ytterligare en Rotaractklubb. Att betona  "DEI", - mångfald - jämlikhet - inkludering, i vår verksamhet är avgörande för att vi skall kunna behålla och rekrytera medlemmar i framtiden. Därför finns det numera en särskild utsedd funktionär i Distriktet för detta, PDG Annika Svensson. Men det allt övergripande, och det som delmålsättningarna ovan beskriver, är att verka för freden i vår värld. Och i nuläget känns det som en tuff uppgift med tanke på Rysslands krig i Ukraina. Under Guvernörsskiftet presenterade presidenten i Karlskrona Nova, Rino Ranheim, hur han och klubben på ett praktiskt sätt samlar in medel för att stödja Ukraina och dess frihetskamp. Ett mycket inspirerande föredrag som gav oss alla känslan av hur viktigt det är att hjälpa till med vad vi kan. Tala om att vara "People of action"!
 
 
Snart drar verksamhetsåret igång på allvar, och jag har redan fått stor hjälp av våra fem AG att planera in klubbesök i distriktet. En grov plan ger vid handen att jag börjar i Halland, fortsätter ner i nordvästra Skåne och därefter nordöstra Skåne. Därefter blir det besök i Kronoberg och slutligen i mitt hemlän Blekinge. Första besöket blir i Laholm den 26 augusti. Ni kan bara föreställa er hur mycket jag ser fram emot att få komma ut till er i klubbarna och att vi skall få lära känna varandra.
 
Jag vill också redan nu slå ett slag för Distriktskonferensen i år. Den kommer att hållas i Ronneby på Ronneby Brunn, detta anrika kurhotell som tidigare sett såväl kungar som andra samhällstoppar dricka brunn och koppla av i den utomordentligt vackra brunnsparken. Men nu blir det en ny höjdpunkt i Brunnens historia. Mellan den 21 och 23 oktober genomför vi där vår konferens, och vi hoppas på stor tillslutning från alla klubbarna. Konferensgeneralen Britt-Marie Ammer-Forss lovar ett spännande och innehållsrikt program i dagarna tre med såväl förväntade inslag som överraskningar - välkomna.
page29image16094288
Men nu har vi alla först några veckors ledighet innan arbetet i klubbar och i distriktet tar vid någon gång i augusti. Och i augusti kommer nästa månadsbrev till er. En nyhet från i år är att från och med nästa brev så kommer jag som DG att samsas med ett par medredaktörer. Syftet med detta är att sprida kunskap och information om såväl Rotary och dess verksamhet som om vårt Distrikt. Och vad kan då vara bättre än att ta hjälp av alla erfarna och kunniga funktionärer och assisterande guvernörer som vi har i vårt Distrikt. I nästa brev kommer ni därför att förutom min inledning också få läsa inspirerande inslag av Annika Svensson och Elisabeth Strokirk.
 
Mina vänner - avslutningsvis vill jag först tacka alla er som stöttat och hjälpt mig i samband med min installation som guvernör och samtidigt önska er alla i vårt Distrikt, hallänningar skåningar, kronobergare och blekingar, en riktigt skön och härlig sommar med avkoppling och allt det som gör att ni njuter av tillvaron. 
 
Peter