Publicerad av Agneta Råberg den 27 Jan 2021
Trots alla utmaningar under "Pandemiåret 2020" har ShelterBox tillsammans med Rotary ändå lyckats leverera på ett oväntat bra sätt.
Detta gäller både våra operativa insatser och våra internationella insamlingsverksamheter. Rotary har som vanligt bidragit på ett avgörande sätt vilket framgår i bifogad rapport som avslutas med följande citat.
 
"Med en global pandemi, miljö- och
hållbarhetsutmaningar, en global kris för
flyktingar och globala orättvisor behöver
världen Rotary och ShelterBox nu mer än
någonsin."
Holger Knaack, Rotary International President 2020/21
 
 
 
Läs mer om Shelterbox