1. Miniutbyte med Distrikt 1070 England - Utresa torsdagen den 12 sept. till måndagen den 16 September 2024 
 
Är du intresserad av att delta i detta utbyte ska du anmäla ditt intresse med start fredagen den 1 mars kl 18.00 – fredagen den 8 mars kl 24.00 genom att skicka in en ansökan som finns att ladda ner från distriktets hemsida och skicka till den poängansvarige i kommittén, Bruno Steiner, bruno.steiner@telia.com. Antalet deltagare är maximerat till 12 personer. 
 
Är du dessutom intresserad att ansöka om att bli Team Leader, så gör du det på samma blankett men skriver en kort beskrivning varför du anser dig vara lämpad för den rollen. 
 
Besöket i vårt distrikt är planerat mellan torsdagen den 13 juni till måndagen den 17 juni 2024
 
Har du frågor så hör av dig till Göran Korpe, goran.korpe@gmail.com som ansvarar 
för utbytet.
 
 
  1.  Utbyte med Distrikt 7120 New York State - Utresa onsdagen den 25 sept. till söndagen den 6 oktober 2024 
 
Är du intresserad av att delta i detta utbyte ska du anmäla ditt intresse med start fredagen den 1 mars kl 18.00 – fredagen den 8 mars kl 24.00 genom att skicka in en ansökan som finns att ladda ner från distriktets hemsida och skicka till den poängansvarige i kommittén, Bruno Steiner, bruno.steiner@telia.com. Antalet deltagare är maximerat till 12 personer. 
 
Är du dessutom intresserad att ansöka om att bli Team Leader, så gör du det på samma blankett men skriver en kort beskrivning varför du anser dig vara lämpad för den rollen. 
 
Besöket i vårt distrikt är planerat mellan fredagen den 16 till tisdagen den 27 augusti 2024.
 
Har du frågor så hör av dig till SabineStrömberg, 0457.17132@telia.com som ansvarar 
för utbytet.
 
I bilagorna kan du läsa mer om Distrikt 1070 England samt Distrikt 7120 New York State.
 
På Distriktet 2400 hemsida hittar du ansökningsblankett, poängstatusen, regler för RFE-utbyte samt information om kommittén. https://rotary2400.se/page/rotary-friendship-exchange
 
Observera att alla ni som aldrig har rest ut har möjlighet att komma med. Det gäller att skicka in så snabbt som möjligt, när vi öppnar mottagandet av ansökningar. 
 
Kristianstad i januari 2024
 
Gun Klevås
Ordförande i RFE-kommittén i D 2400