Publicerad av Peter Glimvall den 12 Mar 2023
 
Mars 2023 - dagarna blir längre, och under dagens promenad i Karlskrona tillsammans med Agnetha hörde vi  fågelkvitter  och solen lyste stark från en klarblå himmel, även om kalla nordvästvindar drog över oss. Kalla vindar påminner oss om att vi lever i en värld som präglas av krig och katastrofer - fruktansvärt. I över ett år har det ukrainska folket plågats av diktatorn i Kreml och hans knektar och monstruösa vapensystem, jordbävningar i Turkiet har krävt offer i sådan mängd att det är svårt att föreställa sig. Men där katastrofer och krig präglar våra medmänniskors vardag finns även Rotarianer på plats och bistår med hjälp, värme, sjukvård och medmänsklighet - people av action när vi behövs som mest!
 
 
Imagine Rotary - föreställ Dig vad Du som rotarian kan göra - är Jennifer Jones motto för innevarande år. Och aldrig har väl ett motto träffat så rätt som detta nu när världen har så många katastrofer att hantera. Ljuspunkten i detta är den palett av verktyg som står till vårt förfogande. Och låt mig bara påminna om några utav dem:
 
 
TRF: Genom att sätta in pengar till den årliga fonden kan klubbar efterhand söka bidrag för att genomföra globala och lokala angelägna projekt. Det finns dessutom en katastroffond som vi har använt oss av för att ge direkt stöd till insatser för Ukraina. Läs mer nedan i Agneta Råbergs inlägg.
 
Rotary Doctors Sweden: Sjukvårdspersonal som på plats gör storartade insatser för utsatta och undernärda medmänniskor i bland annat Afrika. Läs mer nedan i Annica Hansson Borgs inlägg.
 
 
Polio Plus Society: Det nya smarta och enkla sättet att ge bidrag till Rotary syftande till att uppnå det övergripande primära målet att utrota Polio från jordens yta. Ansökningsförfarande och länk finns på distriktets hemsida på följande länk: >  
 
 
Ukraina: Många insatser har gjorts för att stödja Ukraina i sin frihetskamp under året som gått. På vår hemsida, och överst i detta brev, finns en länk till en pod som illustrerar kampen för Ukrainas identitet. Flera klubbar har gjort storartade insatser på olika sätt för att ge stöd till Ukraina. En klubb, Karlskrona Nova - samlar in bidrag som oavkortat går till hjälpverksamhet i landet i form av Mikrostöd, Rotarystöd och Makrostöd. Läs mer på deras hemsida om hur Du kan ge ett bidrag till detta: karlskrona-nova.rotary2400.se >
 
 
Shelterbox: Finns på plats i Turkiet för att ge stöd och hjälp till jordbävningens offer. Och genom Shelterbox går stödet fram utan mellanhänder eller vilseledande reklam.
 
 
Våroffensiv 23: Denna fredliga offensiv syftar till att stärka våra klubbar i distriktet efter de svåra pandemiåren genom att ge bidrag till verksamhet som inryms inom årets teman Ungdom - fred - polio. Sista anmälningsdag är den 31 mars och information och anmälningsformulär finns på vår hemsida på följande länk: >
 
Till sist: Vårt Rotaryhjul har nu kommit in i en ny fas och förberedelserna för kommande verksamhetsår är i full gång. Jag hoppas att ni som har möjlighet och behov tar tillfället i akt och genomför RLI-utbildningen som genomförs i mars och att alla inkommande presidenter kommer till Tylöbäck och årets Distriktsdag med PETS. Dessutom genomförs efter PETS på samma plats Distriktssamrådet där strategisk plan och budget för kommande år redovisas. Till samrådet är alla medlemmar välkomna.
 
 
Allt gott till er och jag önskar er en härlig vårmånad mars!
 
Peter 
 
 
 
Agneta Råberg DRFC  2400 (District Rotary Foundation Chair)
 
Efter att ha varit Distriktsguvernör 2020 – 2021 var det väldigt roligt att få ett nytt distriktsuppdrag, denna gång som ordförande i distriktets TRF kommitté.
Våren startade med ett zonmöte i Stockholm som till stor del handlade om vatten. Tanken är att Sverige Rotaryklubbar ska delta med aktiviteter som handlar om vatten under vecka 23, eller en annan tidpunkt som kan passar bättre i just din klubb. Mer information är på väg och aktiviteten kommer att marknadsföras under rubriken ”Ringar på Vattnet” som vår PR-ansvariga Birgitta Rydztröm tog fram 2021, då vi i vårt distrikt planerade att klubbarna skulle genomföra en aktivitet med vattentema. Men dessvärre kom som bekant en pandemi i vägen.
 
TRF-kommittén
Kommittén består av 8 medlemmar, varav DG och DGN samt ordförande väljs på årsmötet. Sedan utser dessa en medlem från varje assisterande guvernörsområde. Vi har både digitala möten och fysiska möten. Vi hanterar framför allt District Grant-ansökningar och mer sällan Global Grant-ansökningar. 

Att söka bidrag
För att en klubb ska kunna söka bidrag måste TRF-ansvarig i klubben genomgå en utbildning, vilket 22 personer gjorde under första delen av februari. Det är också viktigt att klubbarna betalar in pengar till Årliga fonden, som finansierar våra bidrag. Som TRF-ordförande har jag också medverkat digitalt med ett bildspel för de som går RLI-utbildningen i vår och jag kommer också att vara med på PETS.
Bra information finns på distriktets hemsida
Om du går in på distriktets hemsida, vilket jag rekommenderar dig att göra en gång i veckan, hittar du många nyheter, och en rubrik som heter kommittéer, tryck på den och du får upp The Rotary Foundation. Klicka här så kommer du direkt till sidan där du hittar vilka som sitter i TRF-kommittén, utdelningsriktlinjer, Handbok för TRF som beskriver Global Grants, blanketten hur man söker PHF och hur man betalar till TRF med mera. Skaffa dig också ett konto på rotary.org, där man får färsk Rotaryinformation, och här lägger presidenter in sina klubbmål i Club Central och det finns också ett Learning Center där man kan lära sig mycket om bland annat The Rotary Foundation.
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Polio Plus Society                                                                                                                                                                                                                                              
Klubbarna i vårt distrikt är väldigt duktiga på att bidra med pengar till End Polio Now, däremot är det inte så många enskilda rotarymedlemmar som bidrar. Även distriktet bidrar årligen med en rejäl slant till End Polio Now. Förhoppningsvis kommer det att förändras när våra medlemmar väljer att gå med i Polio Plus Society där man sätter in 10 USD/månad alternativt 100 USD eller mer/år. Vi har under flera år varit Sverigebäst med att skänka pengar till End Polio Now och låt oss hoppas att vi blir det i år igen!
Nu ser vi i TRF-kommittén fram emot många nya spännande ansökningar! Glöm inte att ansökan hör samman med något/några av Rotarys sju fokusområden. Och flera klubbar kan gärna driva ett gemensamt projekt. Om du glömt vilka fokusområdena är så hittar du dem också på vår TRF-sida. Sista ansökningsdag är 30 april kl 23.59 men var gärna ute i god tid!
 
 
Annica Hansson Borg: Rotary Doctors Sweden
 
Rotary Doctors Sweden’s verksamhet i Kenya är i gång igen 
Efter pandemin har verksamheten i Kenya kunnat återupptas. Intresset hos svenska läkare att åka ner till Kenya och göra en god insats är stort. Läkare åker ner i 6-veckorsperioder för att hjälpa till, men inte på jeeplinjerna utan till lokalsjukhus för att stödja sjukhuspersonal i deras arbete. Det är ett önskemål från Kenyanska myndigheter. Jeeplinjerna fortsätter, men med inhemsk sjukvårdspersonal och de är mycket engagerade och effektiva i sin barn-och mödravårdsverksamhet. 
Från september 2022 och fram till mars i år har 11 läkare varit nere i 3 omgångar och nu i mars-april är det dags för nästa gäng. Då kommer även en ny yrkeskategori att få följa med – en barnmorska. Det ska bli mycket spännande och är efterlängtat.
Tandläkare har haft ett längre uppehåll på grund av pandemin, men nu i november startade en pilot för att testa en ny arbetsform. Den innebär att först informerar kenyansk personal om god tandhälsa i skolor ca en månad innan tandläkare från Sverige kommer ner. Därefter jobbar svenska och kenyansk tandvårdspersonal gemensamt med att ta emot patienter på lokala mottagningar. Projektet ska utvärderas, innan man sjösätter det nya arbetssättet. 

Vidare har 12 brunnar och källor iordningställts under förra året (2022) och 8 till är finansierade och ska färdigställas inom kort. Detta har varit möjligt tack vare insamlade bidrag från svenska Rotary-klubbar, Inner Wheel-klubbar och Atlas Copco projektet Water for all. Förutom vattenprojekt är behovet av latrinprojekt stort. Det är många byar som helt saknar latriner vilket gör att diarrésjukdomar har lätt för att spridas. Rent vatten och latriner är förutsättningar för bättre levnadsförhållanden!! 
Men nu har vi ställts inför nästa stora utmaning. Som ni säkert läst i media, har bland annat Kenya drabbats av svår torka. Skördarna i höst blev därför betydligt mindre än normalt vilket nu drabbar både människor och djur hårt. Undernäringen är ett faktum framförallt i nordvästra Kenya, bland annat North Pokot-området. Rotary Doctors har projekt igång för att motverka detta. Det är både utbildningsprojekt och direkta matprojekt. Utbildningsprojektet går ut på att utbilda ytterligare 50 byhälsovolontärer (till nuvarande 12) som blir nyckelpersoner att fånga upp, identifiera och hjälpa familjer med undernärda barn i området. 

Runt de 20 mobila barn- och mödravårdskliniker som Rotary Doctors verkar i, registreras alla barn som är i riskzonen. Utsatta familjer får extra mat, främst gröt och i vissa fall jordnötskräm, men även förebyggande stöd i form av viktig nutritionskunskap. Barnen följs regelbundet upp för att se att de ökar i vikt efter att familjerna fått stöd. Extra-mat projektet under hösten gav ca 100.000 kr från både månadsgivare, klubbar och privatpersoner. Nästa skörd väntas fram i höst, men det är långt till hösten och hjälp behövs nu.
Till våren får vi finbesök till Sverige. Daniel Muruku, VD för CNS kommer till Sverige i vår. CNS är den inhemska organisation som koordinerar Rotary Doctors insatser i Kenya.

Under hösten har klubbar i vårt distrikt tillsammans bidragit med 205 000 kr. Vi har som mål att komma upp i en miljon i slutet av juni 2023, så i har en bit kvar. Låter mycket, tycker kanske en del, men det handlar om 50 kr/medlem och månad. Månadsspara eller gör det som projekt i klubben eller med andra klubbar. Delad glädje blir dubbel glädje och tänk på att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.