Välkommen till det nya Rotaryåret 23/24!
 
 
Bästa Rotaryvän.
Den 1 juli varje år innebär att vi påbörjar ett nytt Rotaryår och med det tillträder en ny guvernör. Det kommande året är det jag, Magnus Uvenfeldt ifrån Halmstad-Norre Port Rotaryklubb, som tar över stafettpinnen från Peter Glimvall.
Årets guvernörsskifte genomförde vi på Halmstad-Norre Port Rotaryklubb ,Grand Hotell i Halmstad, och vi var totalt 70 personer som under gemytlig samvaro genomförde guvernörsskiftet. Innan själva ceremonin sammanfattade avgående guvernör Peter Glimvall sitt år som guvernör och passade på att dela ut Paul Harris Fellow (PHF) utmärkelser till fem Rotarykamrater som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för distriktet och Rotary under flertalet år. Dagens PHF utmärkelser tilldelades Agneta Råberg (Växjö), Magnus Jönsson (Örkelljunga), Marinela Prodan (Kristianstad-Hammarhus), Elisabeth Strokirk (Halmstad-Tylösand) och Elisabeth Hamilton (Karlskrona-af Chapman).
 
Här hemma i Steninge är planeringen inför hösten i full gång och det första månadsbrevet nu skapat.
Månadsbreven är som alla vet ett sätt för oss som DG (Distrikts Guvernörer) att hålla kontakt med distriktet och informera alla medlemmar om vad som händer i Rotary i och utanför Distriktet. För att få till en dialog och inte bara en envägskommunikation så besöker en DG under sitt år alla klubbar i distriktet. För att underlätta besöken ute i klubbarna kommer jag att i vissa fall genomföra ”gruppbesök” dvs gemensamma möten med två eller flera klubbar vid ett och samma tillfälle. Vid varje besök kommer klubbarnas ledning även ges möjlighet att enskilt föra dialog med mig om så önskas.
 
Som planeringen ser ut just nu så drar de första klubbesöken igång i mitten på augusti för att sedan rulla på under resten av året.
 
Den första distriktsgemensamma aktiviteten kommer att bli vår årliga distriktskonferens som i år kommer att hållas på Plaza Hotel i Halmstad mellan den 20 och 22 oktober. Konferensen kommer att innehålla sedvanliga inslag men även en del glimtar inför vad som komma skall i vårt nya spännande distrikt D2395.
 
MEN, innan vi nu gemensamt drar i gång det nya Rotaryåret i augusti vill jag passa på att önska er alla en avkopplande och välförtjänt sommarledighet.
 
Varma Rotaryhälsningar
 
Magnus Uvenfeldt