Publicerad av Magnus Uvenfeldt den 27 Apr 2024
I år verkar vintern inte riktigt vilja släppa taget om oss och håller oss kvar i lite kyligare och blötare väder än vad vi kanske hade önskat oss.
Men det blir onekligen varmare och grönskan sätter fart och med det konsumtionen av allergimedicin.
Våren innebär också att Rotaryåret närmar sig sitt slut och vi har nu bara 65 dagar kvar att helhjärtat satsa på vår världspresident Gordon McInallys
budskap om att skapa hopp och välbefinnande i vår omgivning.
 
 
 

I detta månadsbrev har jag bett vår DGE Ulla Ståhl berätta lite om hur hon tänker sig sitt upplägg (se nedan) för klubbesök under det kommande Rotary året 24/25, upplägget kommer
av naturliga skäl att behöva se lite annorlunda ut än mitt där jag personligen besökt i stort sett alla klubbar en och en.

 

De personliga mötena har varit otroligt givande och ger mig hopp om att Rotary även i framtiden kommer att spela en roll i Sverige. Kommer Rotary i Sverige vara som det
alltid har varit…… NEJ och det helt enkelt för att omvärlden som vi verkar i inte slutar att förändras och då behöver vi också anpassa oss. 

 

Men min fasta övertygelse är att det är via våra fysiska Rotarymöten som vi skapar hållbara nätverk där vi kan ta hand om varandra och därigenom tillsammans göra varaktig
skillnad i vår värld. Så ju fler vi träffar och vågar prata med, ju mer ökar vår förståelse för andras perspektiv och desto högre blir tröskeln för att vilja mucka gräl med grannen
och omvärlden, för vem vill se en vän fara illa.

 

Nog om mötena, vad händer då inom Rotary i Sverige? Vi inom Guvernörskollegiet (de 10 guvernörerna) håller på att titta på olika kostnader som på ett eller annat sätt belastar
de enskilda klubbarna och därmed medlemarna.

För tillfället lägger vi mycket tid på att få grepp om hur arbetet med Rotary Norden (vår tidning) organiseras och finansieras och då mycket kopplat till effekterna av att tidningen
nu blir helt digital. Tidigare områden som vi tittat på har varit RYE där vi arbetat igenom upplägg och stadgar för att öka insyn och transparensen