Publicerad av Birgitta Rydztröm den 07 Jun 2022

Rotary är en demokratisk organisation där alla medlemmar kan komma med förslag till förbättringar, som sedan sammanställs i det vi kallar Procedurhandboken.
I april var vårt distrikts lagrådsrepresentant, Elisabeth Hamilton, på plats i Chicago. Det finns totalt 530 distrikt, så man förstår att det blir en hel del att sätta sig in i. Den här gången fanns det 94 förslag att ta ställning till. 
Elisabeth har här sammanfattat en rapport från Chicago-mötet.

Council of Legislation/Lagrådet i Chicago April 2022

Vart tredje år samlas Rotarys lagråd, COL, i Chicago för att besluta om de lagförslag/ändringar av gällande Rotarylagar som kommit in från distrikten världen över.

Efter att ha läst igenom samtliga 94 förslag, tillsammans med yttranden och motioner som tillhört varje förslag, förberedde vi tio svenska distriktsrepresentanter oss, genom flera Teams- möten samt ett fysiskt möte under de senaste två åren. Vårt distrikt, tillsammans med ytterligare två svenska, tre norska och ett danskt, hade lagt lagförslaget, Enactment 22-30, som gick ut på att Rotary bör ha en extern revidering av både verksamheten för RI (Rotary International) som TRF (The Rotary Foundation), vilket aldrig har skett. Tyvärr blev rösttalen 152 ja och 321 nej.

Ett annat lagförslag, Enactment 22-46, gick ut på att höja avgiften till RI stegvis per år till 4 dollar mer än idag, fram till 2025-2026. Detta berör oss alla.
– Trots min nej-röst blev resultatet 285 ja och 205 nej, vilket innebär att avgiften per medlem ökar till RI, säger Elisabeth.

Många lagrådsrepresentanter kunde inte fysiskt närvara, utan satt med Teams online och ett röstningsprogram via Lumi. Då röstningarna skedde Chicagotid, fick många offra nätter, kvällar och tidiga mornar för att delta. Ett fantastiskt arrangemang som funkade väl. RI är fenomenal på att arrangera stora event.

Då dagarna var fyllda av sessioner, fanns det inte mycket tid ”att göra Chicago”. Staden är USAs tredje största och har ca 2,7 miljoner invånare. Stor-Chicago har drygt 9 miljoner. Den är känd för mycket fin arkitektur. Den enorma Michigansjön syns längs hela östra sidan av staden. Bluesens vagga ligger i Chicago.

Det är en härlig och tankeväckande upplevelse, att möta så många rotarianer med så olika kulturella ursprung på en och samma plats.

Elisabeth Hamilton
Lagrådsrepresentant för The Midnight District