Publicerad den 08 Jan 2023
Först av allt - Ett riktigt Gott Nytt År till er alla Rotarianer och anhöriga i vårt Distrikt!  Jag vill inledningsvis passa på att tacka er alla för det fina och värdefulla arbete ni lagt ner för Rotarys sak under det gångna året. Nu blickar vi framåt och förbereder oss för första halvårets utmaningar och möjligheter. Men om ni vill få inspiration genom att först titta tillbaka på året som gått, kan jag rekommendera er att gå in på vår hemsida och klicka på länken 2022 och se det fina bildspelet som beskriver en del händelser under 2022 - här kommer länken: året-som-gick-2022
 
 
Under första halvåret kommer jag och distriktet att prioritera följande områden:
 
- Våroffensiv 23 
- Ungdomssatsningar (ingår i våroffensiv 23)
- End Polio Now genom lansering av Polio Plus Society
- Fortsatt stöd till Ukrainas frihetskamp
 
                             
 
Våroffensiv 23: Syftet med denna offensiv, som jag tidigare översiktligt beskrivit i månadsbrevet för december och även skickat detaljerad information till klubbpresidenterna om, är att stärka och vitalisera klubbarna i distriktet. Våra assisterande guvernörer (AG) kommer att sammanhålla detta områdesvis och det finns en fond att söka ekonomiska medel från. Pandemin har för oss alla inneburit stora svårigheter att hålla igång vår ordinarie verksamhet, och en del klubbar har det tufft att komma tillbaka igen. Därför är denna offensiv tänkt som ett stöd till klubbarna att genomföra verksamhet i först hand inom ramen för årets prioriterade områden,  Fred - Ungdom - End Polio Now samt att synliggöra klubbarna lokalt och därmed ge förutsättningar för att rekrytera nya medlemmar. Ett mål är också att försöka starta två ändamålsbaserade klubbar i distriktet, och då gärna minst en Rotaract, och kanske distriktets första Interact?
 
                            
 
End Polio Now: Inom ramen för EPN kommer det nya konceptet Polio Plus Society (PPS) att lanseras på bredden såväl globalt, nationellt som inom vårt distrikt. Idén med PPS går ut på att den som ansluter sig lovar att bidra med 10 USD/månad årligen, alternativt 100 USD per år in till dess att Polio är utraderad från jordens yta. Information om PPS och hur anslutning skall gå till finns redan nu, och inom kort hoppas jag att vi kan komma ut på bredden med information till alla klubbar i Distriktet. Min målsättning är att Distrikt 2400 skall bli det mest PPS täta distriktet i Sverige! Kan vi hjälpas åt med detta ger vi ett kraftigt styrkebesked till världens ungdom - vi viker inte från det löfte som tidigare är givet att göra vad vi kan för att utrota polio.
 
 
Stöd till Ukraina: Endast de mer seniora medlemmarna i vårt Distrikt minns när Europa senast stod i brand, en brand som "avslutades" 1945. Och nu, över 75 år senare, har den ryska björnen åter vässat klorna och gått till anfall. Till anfall mot en fredlig grannation som inget hellre vill än att få leva i fred, utvecklas till en demokratisk nation och inlemmas i den fria världen. Sedan kriget bröt ut i februari 2022 har Rotary, från världspresidenten till den enskilde medlemmen, gett stöd till Ukrainas frihetskamp genom insamling av ekonomiska medel, överlevnadsmateriel, sjukvård och mänskligt stöd i alla dess former. I vårt distrikt har insamlingar genomförts på distriktsnivå genom bidrag och insamlingar i samband med bland annat guvernörsskiftet och  distriktskonferensen.  Distriktets TRF-kommitté har ansökt om bidrag från Rotarys internationella katastroffond, och tilldelats över 270 000 kronor till stöd för Ukraina. Enskilda klubbar gör enorma insatser runt om i Distriktet och samlar in pengar och utrustningar till Ukrainas folk, och distriktet stöttar med medel ur vår katastroffond. Ett av alla goda initiativ till insamlingar kommer från presidenten i klubben Karlskrona-Nova, Rino Ranheim, som i mars 2022 startade "Ukraina hjälpen" som omfattar Makro-stöd, Rotary-stöd och Mikro-stöd. Du kan också ge Ditt bidrag, gå in på klubbens hemsida för mer information: karlskrona-nova.rotary2400.se
 
Dessutom kan det redan nu informeras om att  Februari är den månad som är tillägnad Rotarys fokusområde, fred och konfliktförebyggande/lösning.
 
I dag är över 70 miljoner människor på flykt till följd av konflikter, våld, förföljelse och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Hälften av dem är barn. Vi vägrar att acceptera konflikter som ett sätt att leva. Rotarys projekt erbjuder utbildning som främjar förståelse och ger samhällen färdigheter för att lösa konflikter.
 
Nu har inkommande guvernören Magnus Uvenfeldt anlänt till Orlando för International Assembly och Guvernörsutbildningen tillsammans med övriga blivande guvernörer i världen. Väl hemma i Sverige igen kommer så utbildningen för inkommande presidenter och styrelseledamöter att genomföras över tiden. Här följer ett kort kalendarium som kan vara aktuellt att redan nu notera:
 
02-18         Distriktsledarseminarium - Alvesta
03-01         RLI pass 1 - ZOOM
03-11--12  RLI pass 2 - Alvesta
03-25        PETS (Presidentutbildning) - Tylöbäck
 
 
För min del fortsätter jag med klubbesök de närmaste månaderna, och först på tur står Perstorp den 16 januari. Målsättningen är att klubbesöken skall vara genomförda senast i slutet av mars.
 
Nu överlämnar jag pennan, eller rättare tangentbordet, först till Birgitta Rydztröm och därefter till Sven Westhoff!
 
God fortsättning och på återhörande/återseende!
 
Peter
 
 
Kommunikation och PR: Birgitta Rydztröm
 
 
Först tack Peter för att få vara gästskribent i ditt månadsbrev. Månadsbrevet, eller nyhetsbrevet som man också kan kalla det, är distriktets huvudkanal för att förmedla  nyheter, angelägenheter och inspiration från Rotaryvärlden. Sådant som berör oss medlemmar, funktionärer och klubbledningar på det ena eller andra sättet.  Och ett ypperligt sätt att hålla sig a`jour.
 
Men låt oss backa bandet till 2020 då en ny era inleddes när det gäller att kommunicera våra berättelser och vårt varumärke. Vi introducerade ClubRunner. Ett modernt kommunikationssystem som många klubbar i världen använder sig av för att nå sina medlemmar, presumtiva medlemmar, föreläsare och andra intressenter. 
 
I samband med införandet så bildades också en kommunikationsgrupp i distriktet – med uppgifterna att supporta klubbarna i kommunikationsfrågor och bistå med utbildning i ClubRunner. Vi kan glädjande konstatera att vårt distrikt kommit långt i det här arbetet.  Ett stort tack till Magnus Jönsson, distriktets it-samordnare och vår egen ”Mr ClubRunner”.
Länk till distriktets supportsida 

När det gäller zon 17/18, där vi ingår, genomförs digitala utbildningar inom Public Image som riktar sig till dig som är kommunikationsansvarig i klubben eller intresserad av dessa frågor. Häng på nästa gång!
Länk till zonens webbplats 

Nu ser vi fram emot 2023 med ett synligare och tydligare Rotary – både i de små och stora sammanhangen. 
Och fortsätt att skicka in tips till artiklar till oss så vi kan berätta för fler på distriktets webbplats och sociala kanaler. 
 
Birgitta Rydztröm
Växjö RK
För kommunikationsgruppen
 
 
Finanskommittén: Sven Westhoff
 

Kommitténs uppgift är att bistå Distriktsguvernören och distriktets Skattmästare i arbetet med distriktets ekonomi under såväl budgetarbetet som under verksamhetsåret. Min roll som ordförande innebär att jag deltar i distriktets möten och har en kontinuerlig dialog med DG och Skattmästaren.

Kommittén består, förutom mig som ordförande, av ytterligare två medlemmar Staffan Råberg, Halmstad RK och Elisabeth Karlsson, Alvesta RK. I viktiga ärenden konsulterar jag dessa innan beslut i ärendet.

Exempel på ärenden kan vara fastställande av budget, större utbetalningar från t ex katastroffonden och disposition av resultat.

Som ordförande har jag ansvaret för att sända in redovisningen av Rotary Internationals DG-bidrag för godkännande.

Sven Westhoff
Ordförande i Finanskommittén i D2400 Växjö St Sigfrid RK