Publicerad av Birgitta Rydztröm den 28 Jun 2021

Rotary Peace Fellowship är Rotary Foundations främsta stipendium, som innebär att cirka 100 studenter från hela världen, utsedda i hård konkurrens, får studera freds-och konflikthantering vid ett ledande universitet i världen under två år. Utbildningen leder till en Master Degree. 

Maria Francisca Garcés Ocampo från Colombia är en av dessa fantastiska "fellows"som vi i distrikt 2400 lyckades få en intervju med. Intervjun är gjord på engelska men återges här på svenska.

Foto: Department of Peace and Conflict Research

Uppsala universitet blev ett Rotary Peace Center 2011. I världen finns endast sex Peace Center så vi kan förstå vilken enorm framgång och lycka det är för oss i Sverige att kunna ha detta program. Men inte utan hängivna svenska rotarianer som stöttar och finansierar stipendierna tillsammans med andra rotarianer över hela världen. Av tusentalet examinerade studenter arbetar idag mer än 95 procent inom fred-och konflikthanteringsområden. Alumnerna arbetar i alla världsdelar.

 

/Intervju - gjordes under våren 2021/

Maria Francisca har en kandidatexamen i kommunikation och journalistik från Pontificia Universidad Javeriana i Colombia och har specialiserat sig på förhandlingar och hantering av sociala konflikter från Universidad Nacional Autónoma de México. Hon stöds av Rotary distrikt 4170.

 
 
Vad innebär det för dig att studera vid Rotary Peace Center i Uppsala?
För mig betyder det möjligheten att lära av de bästa. Å ena sidan har jag högt respekterade professorer och å andra sidan har jag klasskamrater från hela världen att utbyta kunskap med. Dessutom har jag ett nätverk av rotarianer som bryr sig om mig och stöttar mig under hela denna process. Jag känner mig väldigt lycklig.
 
Hur kom du i kontakt med Rotary? 
Jag har alltid hört talas om Rotary men jag kopplade det till ett företagsnätverk. Men när jag började leta efter masterprogrammet i mina drömmar, upptäckte jag (lyckligtvis) att Rotary också är engagerat i fred och utveckling. Så det var av en ren slump (kanske ödet?) att Rotary kom att förändra mitt liv med Rotary Peace Fellowship.
 
Vad planerar du att göra efter tiden i Uppsala?
Jag vill arbeta med konfliktförebyggande och fredsbyggande projekt men jag har ingen specifik plan ännu.
 
Du har arbetat i Mexiko och Colombia. Kan du berätta något om dina erfarenheter?
I Mexiko arbetade jag med att samordna och stärka kapaciteten hos familjer med försvunna personer. Jag utformade och var delaktig i workshops med familjer där jag lärde dem om konfliktlösning, konstruktion av avtal, politisk kommunikation och deltagande. Dessutom hjälpte jag till att stärka familjebyrån och underlättade dialogen med beslutsfattare för att utforma, driva och övervaka allmän politik för tvångsförsvinnanden i Mexiko.
 
I Colombia bestod ett av de projekt jag arbetade med att utveckla en kommunikationsstrategi för att stärka kapaciteten för medborgarna samt bemyndigande av offren för den väpnade konflikten. Jag utformade pedagogiskt innehåll samt kapacitetsuppbyggande workshops om offrens rättigheter och politiskt deltagande.
 
Foto från Google maps.
 
 
Vad tror du att Rotary kan bidra med när det gäller världsfred och utveckling för att förhindra framtida sociala och kulturella konflikter?
Rotary kan bidra på så många sätt. Några av dessa är:
-Rotaryklubbar och distrikt kan skapa / stödja lokala projekt som påverkar deras samhällen
-Stödja olika icke-statliga organisationer runt om i världen
-Stödja ledare och förändringsorganisationer för att få större inverkan i sina samhällen
 
Du har nu bott i Sverige. Något speciellt som gjort intryck på dig?
Älskar det! Solnedgångarna är hisnande. Det faktum att det när som helst är fika-time är otroligt! Jag hade en känsla av att svenskar är blyga människor, men när du lyckas bryta igenom skalet är de fantastiska vänner.
 
Hur ser den närmaste tiden ut?
Nu avslutar jag en av mina kurser. I sommar kommer jag att praktisera i en internationell organisation för att stödja ett projekt som kommer att äga rum i Guatemala. Till hösten kommer jag att ha ytterligare en praktikplats inom konfliktanalys och förebyggande i Latinamerika. Jag är superupphetsad (och lite nervös!).
 
Vilka råd skulle du vilja ge yngre människor som ännu inte har haft kontakt med Rotary? 
För mig är Rotary en familj som bryr sig om dig och stöttar dig för att uppfylla dina drömmar. Så unga människor där ute, vad väntar ni på?
 
Om du skulle bli en global ledare en dag. Vad vill du främst förändra?
Innan jag blir global ledare skulle jag börja med att vara en lokal ledare. Det första jag skulle göra var att bygga upp ett förtroende och skapa empati i mitt lokalsamhälle. Viktigt att kunna öppna upp och skapa utrymmen för dialog, att lära känna och stödja varandra. Ibland måste vi börja med mikro för att få större inverkan på makrot.
 
Tack Fransisca för att du tog dig tid mitt i ditt examensarbete! Och lycka till!
 
 

Rotary Peace Centers i världen är

Uppsala University
Duke University, North Carolina, USA
International Christian University, Tokyo, Japan
University of Bradford, West Yorkshire, England
University of Queensland, Brisbane, Australian
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Läs mer här om Rotary Peace fellowships (extern länk)