The Rotary Foundation – rotarianernas egen stiftelse som främjar världsförståelse 
 

The Rotary Foundation, TRF är en fristående stiftelse som lever sida vid sida med Rotary International och delar Rotarys värderingar.
Sedan stiftelsen grundades för mer än 100 år sedan har klubbmedlemmarna i världen tillsammans bidragit med mer än
4 miljarder dollar på livsförändrande och hållbara projekt. Bland annat att utrota polion i världen, vilket vi lovat alla barn. Detta arbete görs i samarbete med bland annat Bill och Melinda Gates Foundation. Se videon med Bill Gates: https://www.youtube.com/watch?v=eW4J8Y-tH-0

Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella samt humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred. Charity Navigator, som värderar den här typen av verksamheter, topprankar TRF och ser dem som en av världens bästa och mest effektivt skötta hjälporganisationer. Motsvarande åtta procent av alla pengar som kommer in används till administration, men de pengarna betalas med räntor på kapital. Det innebär att 100 procent av pengarna som kommer in, också går ut till olika hjälpprojekt framför allt Global Grants, District Grants och PolioPlus, men också till Masterutbildningar i freds- och konfliktforskning och olika utbyten. 

Vårt engagemang betyder att barn skyddas från polio men ger också rent vatten för att bekämpa vattenburen sjukdom, hälsovård, läs- och skrivträning, lindring av fattigdom samt andra angelägenheter för behövande människor över hela världen. 

Generösa bidrag från rotarianer, andra organisationer men också privatpersoner gör att vi kan närma oss visionen om en hållbar och bättre värld för allt fler människor.

Fördelning av insatser och bidrag USD

Rotary Foundation stöder naturligtvis Rotarys främsta prioritet att utrota Polio.

Man kan som klubb söka District Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global Grants,
som delas ut av Rotary Foundation centralt, för att få medel för att genomföra sina projekt.
Kontakta distriktets TRF-kommitté för mer information. 
 

Delar ut fredsstipendier varje år

Rotary Foundation delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program
vid Rotarys fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa.
Distrikten har möjlighet att föreslå fredsstipendiater.

Rotary växlar upp och lägger till miljö bland sina fokusområden

  1. Freds- och konfliktlösningar
  2. Förebyggande och behandling av sjukdomar
  3. Vatten och sanitet
  4. Mödra- och barnavård
  5. Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet
  6. Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling
  7. Miljö 

Läs mer om Rotary Foundation här
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
 
Ordförande i vårt distrikts TRF-kommitté är Annika Svensson (PDG)