Då har vi på allvar lagt jul- och nyårsfirandet bakom oss, slängt ut granen och stökat undan alla tomtar. I februari börjar vi åter skönja ljusets återkomst, även om det är i små etapper än så länge. Och jag hoppas också att ljuset skall lysa över vårt Rotary och hela världen. Eller som den inkommande världspresidenten Gordon McInally har formulerat det: Skapa hopp i världen. Och högst på vår dagordning är naturligtvis att fortsätta arbeta för freden i allmänhet och att stödja Ukrainas frihetskamp i synnerhet, att stärka arbetet syftande till att utrota Polio och att på alla sätt vitalisera våra klubbar. Och det bästa av allt - vi har redskapen i form av bland annat Våroffensiven, Polio Plus Society och distrikts- och klubbinitiativ för att samla in ekonomiska medel och förnödenheter till Ukraina! Så låt oss sätta fart tillsammans!
 

 
Vår Clubrunner App för telefon och platta är nu uppdaterad till svensk version.
 
 
 
    
LJUNGBY RK 75 ÅR  04-15    
 
Klubbesöken början nu för min del gå mot sitt slut, och efter detta månadsbrev återstår endast en handfull klubbar att besöka. Men så givande och inspirerande det har varit att besöka er alla och få ta del av allt fantastiskt arbete som görs i Rotarys namn. Och nu i vår är det dessutom två klubbar i vårt distrikt som firar 75 år - ett föredömligt och lojalt livsverk i humanitetens tjänst. Klubbarna som jubilerar och uppmärksammas även av Rotary International och vår världspresident Jennifer Jones är Ljungby Rotaryklubb som firar 75 år den 15 april och Falkenberg Rotaryklubb som firar sitt 75-årsjubileum den 11 maj - Hatten av för er!
 
 
FALKENBERG RK 75 ÅR 05-11
 
Våroffensiven syftande till att stärka klubbarna och sätta fokus på årets teman, Fred - Polio och Ungdom, är nu i full gång. Information är sänd till alla presidenter och mer information finns på hemsidan. Missa inte tillfället att i klubbar och styrelser diskutera vad ni vill fokusera på och vilken verksamhet ni vill genomföra för att stärka er klubb och Rotary. Ansökningsblankett finns på Distriktets hemsida under rubriken "Ansök medel från Startup fonden".
 
Polio Plus Society börjar också nu ta form, och under den närmaste månaden kommer Distriktet att skicka ut information till klubbarna via presidenterna hur man kan teckna sig för detta och bidra med endast 10 USD per månad för att delta i Rotarys allt prioriterade mål - att utrota Polio.
 
Arbetet med övergång till nya distrikt från 2024-07-01 fortsätter, och i nuläget har samtliga klubbar i Kronoberg och klubbarna i Falkenberg lämnat in en ansökan till Rotary International om att få gå tillsammans med klubbarna i Blekinge, Norra Skåne och södra Halland in i det nya distriktet 2395 tillsammans med södra Skåne. Vi avvaktar nu kraftfullt besked från Everstone.
 
Och till sist från mig ett par påminnelser:
 
 
I veckan som kommer, mellan den 7 och 9 februari genomförs TRF-utbildning för klubbarna vid tre tillfällen . Information och anmälningsanvisningar finns på Distriktets hemsida. Missa inte att delta på denna utbildning då den är en förutsättning för klubbarna att kunna söka bidrag ur de olika TRF-fonderna.
 
 
RLI- utbildning (Rotary Leadership Institute) kommer också att genomföras under våren. Pass nummer 1 går av stapeln den 1 mars och genomförs som en ZOOM-aktivitet. Den 11-12 genomförs den resterande utbildningen på plats i Alvesta på hotell Rådmannen. Jag kan varmt rekommendera att delta i denna utbildning som ger oss alla som verkar i Rotary en stabil grund att stå på i vårt värv. Anmälning till utbildningen görs också via länk på Distriktets hemsida.
 
Det var allt från mig denna gång. Nedan kan ni läsa intressant information från medlemskommittén och dess ordförande Agnetha Meeuwisse!
 
Tag hand om er och vi hörs igen / Peter
 
 
 
 
Medlemskommittén: Agnetha Meeuwisse, DMC Distrikt 2400
 
Då vår Distriktsguvernör tillfrågade mig om jag ville vara ordförande i distriktets medlemskommitté, tackade jag ja till detta. Att ha rollen som District Membership Chair, DMC, visade sig vara rätt omfattande. Vad rollen och ämnesområdet verkligen innebär, det har jag lärt mig efter hand. Inte minst genom den kunskap och stora engagemang som kommer via regelbundna Zoom-möten med Rotary koordinatörer från zon 17 och 18. På Rotarydistriktets hemsida (om Rotary, zon 17 och 18) kan ni ta del av medlemskaps-webbinarier och annat värdefullt. I nämnda zoner finns ett Regional Leaders Team. Teamet är bland annat till för att stödja och stärka klubbarna, ha fokus på Rotarys humanitära hjälpinsatser samt höja kunskapen om Rotary i samhället.
Denna information och vägledning måste så klart föras vidare och till min hjälp har jag våra fem assisterande guvernörer som i sin tur kan vidareförmedla till klubbarna. 
Nätverk och kamratskap
Rotarymedlemmar ingår i ett stort yrkesnätverk och det gäller att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns här liksom värdefullt kamratskap. Klubben ska verka för delaktighet och flexibilitet, vara inkluderande och beredd på förändring där så behövs. Detta för att attrahera nya medlemmar, inte minst yngre. Nya medlemmar, i olika åldrar, måste till för fortsatt överlevnad i klubben. Deras idéer och energi ska tas tillvara. Likaså ska de inte längre yrkesverksammas kunskaper tas tillvara. Äldre medlemmar kan bidra med erfarenheter de fått i såväl yrkesliv som medlemmar i Rotary. Sannolikt har de, då de var yngre, bidragit till förändringar i klubben. Vi kan behöva bygga broar mellan äldre och yngre för att undvika grupperingar som strävar åt olika håll.
Aktiviteter och utveckling
Involvera medlemmar, yngre som äldre, i olika projekt, event eller annat klubben finner angeläget. Aktivitet inspirerar till ny aktivitet. Rotaryklubbens styrka är bland annat att ha medlemmar som ser till att saker händer, deltar i projekt och som bidrar till att andra Rotarianer får växa och utvecklas. 
Stärk medlemsansvariges roll i klubben! Framför idéer och diskutera olika förslag till utveckling av klubben. Samverka gärna med andra klubbar.
Genom att berätta om sin klubbs aktivitet eller projekt inspireras andra klubbar att göra något liknande eller helt enkelt få igång ett ny-tänk i klubben. Det behövs idag! Vi vill behålla våra medlemmar samt få in nya för fortsatt aktivitet och överlevnad. Rotary ska kännas spännande, attraktivt och utvecklande för såväl den enskilde som klubben.
Broby Rotaryklubb bjöd i slutet av förra året in till rekryteringskväll för nya medlemmar. Andra klubbar har insamlingar för att hjälpa andra, bland annat i Ukraina. Detta är ett av många initiativ från klubbarna i distriktet som kan leda till önskvärt utfall.
 
Berätta varför du är Rotarian och sen vad Rotary är. Det är skillnad på att vara Rotarian och medlem i en Rotaryklubb. Det är just Rotarianer som bidrar till det långsiktiga engagemanget. Att ta in en ny medlem innebär, förutom kunskap om Rotary som organisation, också att informera om vilka förväntningar vi har på varandra. Rotary ska vara ett komplement till familj, arbete och olika aktiviteter i livet.