Publicerad av Magnus Jönsson den 02 May 2021
Nu har vårt distrikt använt ClubRunner i snart ett år och klubbarna har anslutit sig efterhand.
De första klubbarna anslöt sig till Clubrunner innan midsommar 2020 och sista klubben anslöts i april i år. 
Vi har haft många utbildning och informationsträffar, tyvärr de flesta digitalt. Jag hade hoppats att få besöka er men så blev det inte.
Jag har uppskattat att arbeta tillsammans med er och hoppas att vi kommande år kan ta samarbetet i klubbarna till nästa nivå med bland annat ClubRunner
Ser fram emot förslag och frågor hur vi kan använda ClubRunner och bli bättre på att kommunicera
Ni klubbar är nästan i mål nu, men några uppgifter till ska ni som är ansvariga stämma av innan vi lämnar det gamla Clubadmin.
 
Vårt distrikt använder sedan i höst ClubRunner för alla utskick, inbjudningar och program. De klubbar som inte bytt till speglade vi informationen från Clubadmin.
Efterhand som klubbarna började använda ClubRunner tog vi bort denna spegling och klubben blev aktiv i ClubRunner. Denna spegling har gjort att ni medlemmar kunnat ta del av informationen.
Några funktioner som fanns i Clubadmin men desto fler nya bättre funktioner finns i ClubRunner. Det gäller att tänka om och inte fastna i gamla funktioner.
Ett tips är att merparten av er har idag en mobiltelefon som läser hemsidor och där kan ni med fördel länka distriktets program. De uppdateras i realtid. Klicka här https://rotary2400.se/events
 
Det mesta av informationen är sedan tidigare utskickad till klubbfunktionärerna och klart, men saknar ni informationen eller inte vet hur ni ska göra så kontakta mig.
 • Synkronisering mellan MyRotary och ClubRunner
 • Avsluta synkronisering mot Clubadmin (Semda)
 • Skicka in uppsägningen av Personuppgiftsbiträdesavtalet med SRS (GDPR) - KLART i alla klubbar
 • Hämta ut er information från Clubadmin och lägga in den i ClubRunner
 • Kontrollera så medlemsdata är korrekt
 • Lägga in funktionärer för både 2020-21 och 2021-22
 • Hemsidan justerad för er klubb. Distriktet har en rekommendation och hjälper till om så önskas.
 • Fylla i tidningsvalet för alla medlemmar
  • Rotary Norden - ClubRunner
  • The Rotarian - ClubRunner och MyRotary.org (förhoppningsvis kan vi förenkla det framöver)
Sedan kan jag rekommendera att ni bekantar er med ClubRunner och dess möjligheter.
Behöver ni stöd så kontakta mig
 • Lägga in program och skicka inbjudan både till medlemmar och icke medlemmar (Event)
 • Skriva och skicka ut era veckobrev (New Bullentin)
 • App i mobiltelefon