Vi är inbjudna att deltaga i den sista distriktskonferensen i distrikt 2390 – den vill du väl vara med på!
Konferensen äger rum på Elite Marina Plaza i Helsingborg den 20 april 2024 mellan kl 09.00 och 17.00. På kvällen samlas vi för en festmåltid. Temat för konferensen är Vår framtid – utmaningar och förhoppningar. Vad kan egentligen vara mer intressant just nu. Välkommen att lyssna till en rad experter inom området som delar med sig av sin kunskap.
Kostnaderna står vi från distrikt 2400 själv för.