Publicerad av Peter GLIMVALL den 11 Dec 2022
Adventstid, snön har fallit över stad och land i vårt distrikt, temperaturen sjunkit ner mot nästan 10 minusgrader och i fönstren glimmar stjärnor och adventsljusstakar. I denna vinterstämning och omedelbart före tredje advent besökte jag klubbar i Ängelholm och kunde konstatera att det inte enbart är adventstid, det är också halvtid för mig och för alla oss som tjänstgör på olika positioner i Rotary detta verksamhetsår. Det är med andra ord tid för reflektion, eftertanke och summering av första halvåret, men även tid för planering för halvåret som kommer. Med så mycket inspiration och information om vad som händer i våra klubbar och vilket engagemang som finns hos er, ser jag fram emot nästa halvår med tillförsikt. Men en del klubbar har också svårigheter att komma igång efter pandemin och få fart på verksamheten, därför lanserar jag nu: Våroffensiv -23!
 
 
 
 
Våroffensiv -23 har som syfte att stärka klubbarnas attraktionskraft inom respektive AG-område och inom det ramverk som gäller under 2022/2023 och som presenterats av vår världspresident Jennifer Jones och hennes valspråk - ”Imagine Rotary”.  Målet är att klubbarna skall vitaliseras, synliggöras i samhället och få förutsättningar att bidra med verksamheter som kan kopplas i första hand till prioriteringarna ”Fred, Ungdom och End Polio Now”. Vidare är ett mål inom distriktet att starta upp två nya ändamålsbaserade klubbar (Interact, Rotaract, passklubb, intresseklubb, verksamhetsklubb, företagsklubb etc). Jag kommer att inom kort skicka ut mer information om denna offensiv till presidenterna i distriktet.
 
   .  
Halvtid innebär för min del att jag nu besökt huvuddelen av alla klubbar i Distriktet, från Laholm en varm sommardag i augusti till Ängelholm en iskall decemberdag Och vilken "höjdare" det har varit. Aldrig trodde jag före mina besök att det fanns så mycket engagemang, uppfinningsrikedom, livskraft, värme och kampvilja som jag mött i klubbarna. Jag är djupt imponerad och överväldigad av allt jag fått ta del av och vad som sker i vårt Distrikt. Heders till er alla och stort tack för det vänliga mottagande jag och respektive AG mött när vi besökt er. Nu återstår några besök efter årsskiftet, och jag ser mycket fram till att komma och besöka er. Mina besök kommer att avslutas i Alvesta där jag hade förmånen att "tjuvstarta" några veckor innan jag gick på som Guvernör och i samband med Alvestaklubbens jubileum. Skall bli ett kärt återbesök!
 
 
Ny Distriktsindelning: Som ni säkert känner till kommer alla nuvarande tio svenska distrikt att upphöra den 30 juni 2024, och den 1 juli 2024 ser sex nya distrikt dagens ljus. Om detta har jag informerat i samband med klubbesöken och det ligger information om det på distriktets hemsida. Arbetet för denna transformering är redan i full gång. För Blekinge, norra Skåne och Halland är läget under kontroll. Klubbarna i Falkenberg går norrut och övriga i området bildar ett nytt distrikt tillsammans med södra Skåne. Dock inger situationen för Kronoberg bekymmer. I nuläget är beslutet att Kronoberg skall gå tillsammans med länen Kalmar, Östergötland, Södermanland, Gotland, kommunen Värmdö och Republiken Lettland. Detta är inget som önskas av klubbarna i Kronoberg, varför ett intensivt arbete nu pågår för att ändra liggande beslut och istället förorda att Kronoberg går söderut tillsammans med Blekinge, Skåne och södra Halland. Vi hoppas på framgång för detta, men slutligt beslut är ännu inte fattat.
 
 
 
En påminnelse: Rotaryklubbar faktureras för alla aktiva medlemmar den 1 januari och den 1 juli, och Rotaractklubben faktureras årligen för alla aktiva medlemmar den 1 januari. Observera att alla medlemsuppgifter måste uppdateras absolut senast den 31 december respektive den 30 juni för att säkerställa korrekt fakturering. Men för säkerhets skull, datera gärna in i god tid före sista tillfälle. Ett tips är att regelbundet uppdatera medlemsuppgifterna. Uppdateringen genomförs i ClubRunner (CR) och indaterade uppgifter överförs med automatik till RI upp till 24 timmar senare. Presidenter, sekreterare och IT-samordnare kommer om några dagar att få ytterligare praktisk information från får DITS Magnus Jönsson.
 
 
Jag önskar er alla en stämningsfull adventstid och en mysig morgonstund när Lucia anländer och sprider ljus över hus och hem i vårt vackra Distrikt - Midnattsdistriktet!
 
Peter
 
 
 
RFE (Rotary Friendship Exchange): Gun Klevås – ordförande 
Tyvärr drabbades vi i kommittén av en tråkig händelse under oktober, då vår mångåriga och mycket uppskattade kommittémedlem, René Hansson medlem i Karlskrona af Chapman hastigt gick bort. Alla i kommittén saknar Renés ständigt hjälpande hand. Vi är dock mycket tacksamma att vår egen DGN Ulla Ståhl tog sig an platsen som medlem i kommittén och vi hälsar henne varmt välkommen.
Vi i kommittén har under hösten nu efter pandemin haft en mycket intensiv och aktiv start. Äntligen vågade vi hoppas att skicka ut inbjudningar på våra planerade utbyten, som har legat på vänt. Fem olika spännande utbyten för 2023 är utsända, med stor spridning vad det gäller plats och tid.
  1. Utbyte med D 9790 Australien. Utresan är anpassad att ge möjlighet för deltagarna att uppleva i Convention i Melbourne. Detta kan varmt rekommenderas. Teamleader kommer att bli Erling Emsfors, Kristianstad RK. Det finns fortsatt möjlighet att bereda plats för 1 par eller singlar. Hör av dig snarast till Bruno Steiner bruno.steiner@telia.com.
  2. Miniutbyte med D 2140 Belgien. Ett mycket uppskattat utbyte med många sökande men det finns fortsatt möjlighet att skicka in en ansökan. Anmälningstiden går ut den 9 december.
  3. Utbyte med D 7080 Kanada. Är du intresserad? Skicka då in din anmälan med start från kl 18 den 20 januari.
  4. Utbyte med D 7255 Long Island. Detta blir det tredje utbytet med detta distrikt. Anmälningstiden öppnar kl 18 den 13 januari. 
  5. Utbyte med D 9350 Sydafrika. Anmälningstiden startar kl 19 den 13 januari.
Du kan läsa mer om utbytena på distriktets hemsida. Kom ihåg att alla har möjlighet att komma med men är det viktigt att skicka in sin anmälan så snabbt som möjligt, när vi börjar ta emot anmälningarna.
RFE är Rotarianernas fantastiska möjligheter till internationella utbyten. Till varje utbyte, när det inresande teamet besöker vårt distrikt, behöver vi värdar. Det gäller normalt max 3 nätter. Vi uppskattar mycket, om du i förväg vill anmäla ditt intresse till att ställa upp som värd. Skicka då ett mail till gun.klevas@gmail.com
Vi i kommittén vill önska Rotarianer en riktigt GOD JUL och ett underbart GOTT NYTT ÅR med många berikande upplevelser i samband med våra utbyten både som värd och utresande.
 
Ulla, Sabine, Gun, Cecilia, Nils Ola, Majvor, Inger och Bruno
 
 
 
AG-område BLEKINGE: Camilia Qvist
 
En hälsning från Blekinge, en del av D2400
 
Äntligen får jag ge er en hälsning från där solen går upp över Midnattsdistriktet – vackra Blekinge!
 
Utmed Östersjön sträcker sig Blekinge med våra 10 Rotaryklubbar;
Karlshamn RK med President Bo Gardesköld har under året ”efter” covid-19-pandemin återgått till att vara en aktiv klubb. Klubben firar sitt 70-årsjubileum (var egentligen under 2021). Klubben har genomfört sitt Internationella Seglarläger för 11:e gången under hela 23 års tid. Med Karlshamn-Mörrum RK och Karlshamns Segelsällskap arrangeras vartannat år Seglarlägret dit ca 20 ungdomar från Europa kommer, för aktiviteter och lärdomar med segling som fokus. Klubben har också varit värdklubb till det årliga Double Triangular Fellowship Meeting och haft gäster från övriga fem Rotaryklubbar i DTM-samarbetet – Rotary Club of Basildon, Rotary Club of Billericay, Rotary Club de Beausoleil, Rotary Club di Alba, Rotary Club Ovada del Centenario. Nästkommande år bjuds klubben in till besök i Alba, Italien. Klubben har via ett samarbete med Karlshamn-Mörrum RK arrangerat en välgörenhetskonsert.
Karlshamn-Mörrum RK där Nils Jirsell är President har varit aktiva genom att arrangera det Internationella Seglarlägret som beskrivs ovan. Klubben har dessutom för tillfället tre större projekt som de stödjer. Det ena är ett Barnbiblitek i Chile och det andra är ett mathjälpsprojekt i utkanten av Johannisburg, kallat Sydafrikaprojektet (startat som ett ”Covidprojekt” för två år sedan tillsammans med Rotaryklubben i Centurion). Under 2018- 2022 har Chilebiblioteket fått ca 42 tkr, Sydafrikaprojektet har fått 23 tkr hittills. I november ordnade de en konsert med Pros & Cons till förmån för Chilebiblioteket. Klubben hjälper också Karlskrona-Nova med deras Ukraina-projekt. Hittills har de hjälpt det projektet med 17500:- (Konst för Livet-pengarna 2022).
 
Karlskrona RK där Lindy Olofsson är President är dessvärre mindre aktiv gällande veckomöten och projekt.
Karlskrona-Nova RK:s President Rino Ranheim hälsar att klubben nu är på väg uppåt i aktivitet och engagemang. De har roligt ihop! Klubben har ett stort projekt till förmån för Ukraina. Alla pengar som kommer in betalas löpande ut och jämnt fördelat över 3 områden; MAKRO-STÖD: Globala hjälporganisationer, ROTARY-STÖD: Distrikt 2232 Rotary Ukraina och MIKRO-STÖD: Människor hjälper.
Insamlingen pågår tills vidare via dedikerat bankkonto. Följ utvecklingen på www.karlskrona-nova.rotary2400.se
Karlskrona-Nova tackar hjärtligt för alla stöd som inkommit!
Karlskrona-af Chapman med President Britt-Marie Ammer Fors kommer med en uppdatering från klubben: Då valberedningen har problem med att hitta en ny styrelse, beslöt vi i styrelsen, att senarelägga årsmötet till januari. Vad är annars alternativet? Utan styrelse kan inte klubben leva vidare. Nu är jag av den positiva sorten, som tror och hoppas att lösningen finns runt hörnet.
Jag har pratat med ny krögare. Bara byte av lokal tror jag skulle bli ett lyft, sen kommer vi att lägga in en AW 1 g/månad. Senast vi hade det fick vi mycket positivt gensvar.
Sen har vi fortfarande ingen lösning på övergångarna från Karlskronaklubben, men det kommer väl! Klubben har också två yngre förmågor på väg in som medlemmar.
Karlskrona-Aurora RK med President Kristin Svensson är klubben som har 55 % kvinnor – ovanligt och trevligt! Klubben arbetar med olika serviceprojekt i form av återkommande projekt och tillfälliga projekt, bland annat Urban Ruins i Sydafrika (5-årsprojekt), Sjöbacka i Karlskrona (5-årsprojekt), End Polio Now, Rotary Doctors, TRF, Kulturstipendium på Kulturskolan i Karlskrona och aktuella katastrofhjälpsprojekt.
Karlskrona-Rosenbom RK med President Daniel Häggander är måndagsklubben i Karlskrona. En klubb i uppgång med fokus på trevliga lunchmöten och intressanta föredrag.
 
Olofström RK där Bodil Lundholm är President har under våren haft insamling till Ukraina vid två tillfällen. De har precis fixat sponsorer till den årliga almanacka som är i tryck och ska delas ut i kommunen. Under november fixas smällkarameller som ska säljs på julmarknaden i Olofström i november. De försöker att hjälpa både lokalt i sin kommun och globalt. De har även haft sin glasögon-insamling, där glasögonen efter tvätt och paketering nu är ivägskickade till ”Vision for all”.
 
Ronneby RK vars President Tommy Mårtensson hälsar att klubben anordnar, tillsammans med lokala sponsorer, ett sommarläger en vecka på Aspans kursgård för ett 20-tal Ronnebybarn, samt en stipendiekonsert med utdelning av stipendier till Kulturskolans elever.
 
Sölvesborg-Lister RK med President Eivor Hermansson berättar om följande aktiviteter:
  • Vi kommer under detta verksamhetsår verka för att synas mer i olika publika sammanhang. T ex hade vi en ShelterBox på Trädgårdsdagen i augusti. Fler aktiviteter av sådant slag är på gång. 
  • Vi vill också jobba mot UF på Furulundsskolan. 
  • Har precis slutfört ett globalt projekt med en brunn och ska nu hitta något annat. På lokal nivå så har vi planer på göra något, dock har vi ännu inte klart vad. 
 
Detta korta axplock från Blekings, en liten del i Rotarys globala gemenskap, visar verkligen vilken potential Rotary har och att endast fantasin kan sätta gränser för vad vi kan åstadkomma - tillsammans.
Imagine Rotary!
 
Varma Rotaryhälsningar:  Camilia Qvist, AG Blekinge