Vi möts fysiskt
Thursdays at 08:00
Vårat Fik
Centrumgatan 4
Lammhult,  36344
Sweden
Kommentarer
Vi träffas på torsdagar kl 0800 på Vårat Fik
Distriktsguvernör:
 
Ingen president utsedd
Ingen i klubbens ledning angiven
Inga övriga ledande funktionärer utsedda