Vatten är världens viktigaste naturresurs. Och ett viktigt fokusområde för Rotary.
I vårt distrikt är många klubbar engagerade i lokala och globala vattenprojekt för bättre hälsa, hygien, miljö och hållbart liv.
Det vill vi lyfta fram.
 
Läs mer om projekten som ger ringar på vattnet. Tillsammans gör vi skillnad.
Alvesta Rotaryklubb inbjuder till vattenprojekt i Kenya
Din klubb får all hjälp med administration och projektledning.
Kontakta: Peter Wickström i Alvesta Rotaryklubb för mer information:
panwic@netatonce.net
Falkenberg-Herting arbetar med att sprida kunskap om spökgarn
Utanför vår kust finns det förlorade fångstgarn och andra fångstredskap "Spökgarn" som fortsätter att fånga fisk, säl, fåglar och andra djur.
Hjälp oss att samla in och sprida kunskap om spökgarn
Ängelholms Rotaryklubbar sponsrar brunnsprojekt i Kenya
Ängelholm-Bjäre RK är tillsammans med övriga Ängelholmsklubbar med och sponsrar brunnsprojekt i Kenya genom Läkarbanken.
Enligt Göran Nilsson och Mats Nilsmo, Ängelholm-Rönne RK erbjuder vi 20 000 invånare rent vatten. Ett varmt tack till Göran Nilsson och Mats Nilsmo som håller oss underrättade