SupportsidA och handböcker

Support på ClubRunner och våra andra stödsystem hanteras av

distriktets supportteam.

Läs mer HÄR:

Nyheter 

Support team

IT-samordnare/strateg 
Kommunikatör
Kommunikatör
Redaktör
ClubRunner manual
Grunderna
 
---------
Varumärket -igenkännande
 
---------
Hemsida
 
---------
Nyhetsbrev
 
---------
Artiklar (Stories)
 
---------
Evenemang - Program
 
---------
E-post
Skapa e-postmall
Skicka e-post
Analysera e-postutskick
 
---------
Närvaro
GTW manual