Förståelse och nytta
Rotary är ett globalt nätverk med 1,2 miljoner grannar, vänner, ledare och problemlösare som ser en värld där
människor förenas och vidtar åtgärder för att skapa varaktig förändring - över hela världen, i våra samhällen och i oss själva.